diumenge, 13 d’octubre del 2019

SDRC i situacions administratives - II (DSR – 53)


El primer any de baixa o d’incapacitat temporal
Els treballadors tenim dret a estar en situació d’IT mentre es consideri que la malaltia que patim o les lesions que presentem limiten la nostra capacitat laboral i justifiquen, per tant, la situació d’IT i l’absència al nostre lloc de treball. Com vaig dir en la publicació anterior, durant el primer any haurem de presentar a l’empresa els comprovants de continuïtat d’IT que ens anirà fent el metge de capçalera.
La durada de la IT està tipificada per la Seguretat Social segons les malalties i a partir d’unes codificacions (CIE-9, CIE-10... per cert, poc estandarditzades). De manera que, quan es detecta que una persona arriba o sobrepassa el límit dels dies d’IT previstos per la dolència que pateix, segurament haurà de passar revisió.
A l’estat espanyol, les competències en matèria de salut estan transferides a les comunitats autònomes. A Catalunya, l’organisme encarregat de fer les avaluacions mèdiques és l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM d’ara endavant). En altres comunitats són altres organismes.
En principi i segons la normativa de la SS, la duració màxima prevista de la prestació d’IT és de 365 dies (1 any), prorrogable 180 dies més, si es preveu que durant aquesta pròrroga es pot arribar a la curació.
Així doncs, quan ens acostem a la data en què assoliríem el màxim de dies previstos d’IT per la nostra dolència o ens acostem a l’any d’IT, molt probablement l’ICAM ens citarà a revisió. També és possible que es faci una citació molt abans. M’imagino que aquest darrer supòsit respon a controls aleatoris.
La revisió consisteix en la lectura i incorporació al nostre expedient dels informes mèdics que presentem i en una exploració física. Finalitzat aquest control, pot ser que ens informin de quina és la nostra situació a partir d’aquell moment o que haguem d’esperar a rebre una carta de la SS que ens notifiqui el resultat de la visita (sobretot si es tracta de la revisió de final de termini).
L’organisme avaluador ens pot citar amb pocs dies d’antelació, temps en què haurem de mirar d’aconseguir informes actualitzats, fet que ens convertirà en “perseguidors” dels metges que ens atenen per tal d’aconseguir els informes en un curt període de temps. En el cas de la SDRC on els controls i el tractament passen per unes quantes especialitats: Traumatologia, Clínica del Dolor, Rehabilitació, Internista, Metge de Família i, a vegades, Reumatologia i/o Neurologia, és fàcil imaginar quin tips de córrer hem de fer.
Un parell d’apunts. El primer és que el metge avaluador de l’ICAM emet un informe o dictamen que tenim dret a recollir al cap d’uns dies de la visita (fet que moltes persones desconeixem quan ens trobem per primera vegada en aquesta situació). El segon, que amb les revisions de l’ICAM no hi ha distinció entre ser treballador de l’empresa privada o ser funcionari.
Malgrat que la revisió ens l’haurà fet l’ICAM, exhaurits els 365 dies, és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) l’únic competent per resoldre la nostra situació. En aquest moment, es poden donar tres supòsits:
  1.  Que ens concedeixin una pròrroga de com a màxim 180 dies, de la nostra situació d’IT.
  2.  Que ens obrin un expedient d’Incapacitat Permanent (IP).
  3.  Que ens emetin l’alta mèdica.
En els dos primers supòsits encara que és l’INSS qui dictamina la nostra situació, nosaltres haurem de presentar una sol·licitud (formularis que rebrem per correu) a l’INSS. En el cas 1, sol·licitant la pròrroga i el cobrament del subsidi d’IT; en el cas 2, la sol·licitud d’IP. Que ens obrin un expedient d’IP no significa que ens sigui concedida. Això ho tractarem en una altra entrada.
Val a dir que si no ets lletrat o una persona avesada a gestionar assumptes laborals, la situació que es dóna en aquest moment costa una mica d’entendre: el vocabulari emprat no és gaire senzill, els procediments no tenen gaire lògica, els terminis són molt ajustats i les notificacions tarden molt a arribar.
Una situació rocambolesca que es pot donar és que rebem la notificació de l’alta uns 7, 10 o 15 dies després de ser emesa, amb efectes per a la presentació de recurs a partir de l’endemà de rebre el comunicat, però amb efectes econòmics del mateix dia de la resolució. En aquest supòsit, la persona interessada s’assabenta que està d’alta uns quants dies més tard i, si no disposa de dies de vacances, s’haurà passat un període de temps d’alta i sense presentar-se al lloc de treball, amb els efectes econòmics que això suposa.
Així doncs, a la sensació de desconeixement, d’impotència o d’abandonament que esmentava a l’entrada anterior, s’hi afegeix la d’indefensió. No és estrany, doncs, que la malaltia física que es pateix es vegi agreujada amb algun desordre psicològic.
Continuarà...
Adriana,  13 d’octubre de 2019
DSR - 53

PS: Hi pot haver IT que funcionin d’una altra manera: accidents laborals, malalties professionals, baixes controlades per mútues... Tal com he dit, faig referència al cas de malaltia comuna i baixa gestionada per la Seguretat Social.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari...